Pravila o privatnosti

Osobni podaci

Osobnim se podatkom smatra svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu, odnosno osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte i sl.).

Osobne podatke klijenata, posjetitelja i korisnika web stranice www.idoneus.hr prikupljat će, obrađivati i koristiti tvrtka vlasnik - Idoneus d.o.o. (Vlaška 79, Zagreb) - u skladu s odredbama o zaštititi privatnosti. Prvenstvena svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika je pružanje usluga, poboljšanje kvalitete usluga te informiranja korisnika o postojećim i novim uslugama Idoneus d.o.o.

Osobne podatke korisnika ovlašteni su koristiti Idoneus d.o.o. i partneri Idoneus d.o.o., isključivo u cilju pružanja, unapređenja i naplate usluga.

Pravo na pristup osobnim podacima i Pravo na brisanje i zaborav.

Idoneus d.o.o se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika i klijenata, informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Idoneus d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika:

Opća uredba o zaštiti podataka EU - GDPR 2016/67
Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, NN br. 42/2018
Zakon o elektroničkim komunikacijama

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka EU i Zakonu o zaštiti podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u evidencijama osobnih podataka kojih je voditelj tvrtka Idoneus d.o.o.
Idoneus d.o.o. čuva privatnost svojih korisnika, skuplja samo nužne podatke za poslovne svrhe (vođenja poslovne tražilice za malo, srednje i mikro poduzetništvo) te se njima koristi samo u svrhu poslovne potrebe, a u skladu sa zakonskim obvezama. Podaci se čuvaju najmanje u periodu trajanja poslovne potrebe te će su skladu s općim zastarnim rokom po Zakonu o obveznim odnosima RH (5 godina) biti brisani ili anonimizirani, uz iznimku kada posatke čuvamo duže zbog pravnih obveza (npr. slučjevi sudskog spora). Podaci mogu biti proslijeđeni mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.
Upite ili primjedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje osobnih podataka korisnik može dostaviti putem elektroničke pošte na mail-adresu zop@mojkvart.hr (direktni kontakt sa Službenikom za zaštitu osobnih podataka, voditelja evidencije osobnih podataka Idoneus d.o.o., Zagreb).

Registracija korisnika

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama, Korisnik se mora registrirati tj. Idoneus.hr će na određenim mjestima unutar stranice i u određeno vrijeme, prikupljati osobne podatke Korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese i drugih podataka koje će Korisnik navesti u postupku registracije. Komunikacija ili materijali koje Korisnik dostavi, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima.


SNIMANJE POZIVA
Izlazni i ulazni pozivi za Idoneus d.o.o. mogu biti snimani u svrhu unaprijeđenja usluge klijentima te, u slučaju sklapanja ugovora na daljinu, u svrhu dokaza o sklapanju istog.

Osobe koje su snimane će uvijek biti pravovremeno informirane o mogućnosti snimanja razgovora te o svrsi u koju navedena snimka može biti korištena.

Idoneus d.o.o. se obavezuje da će navedene snimke čuvati u sustavu najduže godinu dana, osim u slučajevima kada Zakoni republike Hrvatske nalažu neki drugi rok (u slučaju sklapanja ugovora, sudskih sporova i sl.). Pristup navedenim snimkama imaju samo i isključivo zaposlenici Idoneus d.o.o kojima je preslušavanje snimki nužno za obavljanje djelatnosti te isključivo u svrhu o kojoj je snimana osoba obavještena.

Za sva pitanja i prigovore vezana uz snimke razgovora, njihovo korištenje, spremanje, zaštitu i brisanje, klijenti portala se u svakom trenutku mogu obratiti Službeniku za zaštitu podataka na mail zop@mojkvart.hr


KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

U slučaju bilo kojeg oblika ugroze privatnosti podataka čuvanih u sklopu naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od spoznaje o tome da je došlo do prekršaja te ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da postoji mogućnost da se prilikom krađe može otkriti identitet vlasnika podataka.

PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave.

Zatražite ponudu ili naš poziv:

Unesite Ime i prezime.
Unesite ispravnu e-mail adresu.
Unesite ime tvrtke ili obrta.
Unesite broj telefona.
Prihvatite uvjete.